Dramatiska neddragningar på Piteå-Tidningen

Piteå-Tidningen är inte längre lokal utan har som huvudägare Norrköpings Tidningar.

Nybildade Norr Media med ägarna Norrköpings Tidningar gör stora neddragningar i den nya organisationsplanen. 8,5 tjänster försvinner från redaktionen i Piteå när Piteå-Tidningen blir en del av Norrmedia AB.

Enligt den nya organisationsplanen blir  17,5 tjänster av 26 kvar på redaktionen. Men förhandlingar ska pågå under december och i januari ska las-förhandlingarna börja.

I oktober stod det klart att NTM köper Norran och Piteå-Tidningen. De förändringar som nu föreslås görs mot bakgrund av den nya ägarsituationen. En annan konsekvens av att Norran går in i koncernen Norr Media är att Norrans chefredaktör och ansvarige utgivare Marcus Melinder valt att sluta

Stämningen tryckt på Piteå-Tidningens redaktion.

– Det var ett mycket tråkigt besked om förminskad personalstyrka i PT-huset och speciellt för dem som nu riskerar att bli uppsagda, säger Haidie Lundman, ordförande för Unionen ill den egna tidningen.

PTs fackklubbar hoppas att förhandlingarna ska lösas på ett sätt så det inte drabbar den viktiga lokala journalistiken med den lokala närvaron.

–  Vi ifrågasätter varför över hälften av bemanningen på Norrmedias redaktion ska vara i Luleå, och resterande delas på PT och Norran i Skellefteå, säger Lundman, till den egna tidningen.