​Socialnämnden i Piteå vill utreda ett mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett förändrat arbetssätt i hemtjänsten som går från detaljstyrning till ett mer tillitsbaserat arbetssätt.

– Vi vill se vilka varianter som finns runt om i landet, samt vilken modell som skulle kunna passa bäst för oss i Piteå, säger Sven-Gösta Pettersson, ordförande i socialnämnden.

Dagens arbetssätt gällande bedömning och överföring av timmar har funnits under lång tid. Biståndsenheten utreder och bedömer individers behov av insatser och i samband med beslutet bedöms även behovet i timmar som insatsen tar att utföra. Generellt har arbetssättet upplevts som för detaljstyrt och tidskrävande. Det innebär också att personalen i hemtjänsten, som är närmast brukaren, har litet handlingsutrymme.

En mer tillitsbaserad metodik skulle innebära ett förändrat synsätt där hemtjänstpersonalen planerar hur och när insatsen ska utföras tillsammans med brukaren.

– Ett tillitsbaserat arbetssätt innebär att ledningen utgår från att medarbetaren har bästa kompetensen att förstå och bedöma individens behov utifrån det omsorgsbehov som för dagen råder. Målsättningen är att arbetssättet leder till förbättrad arbetsmiljö, högre brukarnöjdhet samt förbättrad ekonomi, säger Sven-Gösta Pettersson, ordförande i socialnämnden.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046