Nya tjänster lyfter resultatet i Piteå kommuns skolor

Alla elever i Sverige har rätt till utbildning av hög kvalitet. I Piteå har kommunen fått statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskola och grundskola, vilket har lett till positiva resultat för gymnasiebehörigheten.

Jämfört med riket är Piteå kommuns elever i årskurs 9 gymnasiebehöriga i större utsträckning. I Sverige ligger andelen på 84,3 procent medan Piteås nivå är 92,4 procent.
Att så många lärare har en pedagogisk högskoleexamen och trygga anställningar bidrar troligen till de goda resultaten. 

– Ett gott samarbete med elevhälsa, höga förväntningar på eleverna, stabil personalkultur, sammanhållning och inställningen att alla elever är allas elever är andra framgångsfaktorer, säger Elisabeth Fjällström, områdeschef vid Utbildningsförvaltningen.

Under hösten 2017 sjönk dock andelen gymnasiebehöriga till 88,88 procent vilket innebär att kommunen hade 60 elever som inte kom in på gymnasiet. Könsskillnaderna är större än på länge och detta är också en nationell trend. 

– Den ökande andelen elever som är nyanlända är en delförklaring till resultatet, men även om de inte räknas med har behörigheten sjunkit, säger Elisabeth Fjällström.

Fem nya tjänster till skolan
Det vikande resultatet gjorde att kommunen under 2018 började rikta särskilt stöd till två skolor i ett område, inom ramen för likvärdig skola. Bland annat har två socionomer anställts vilket ger skolorna möjlighet att arbeta mer strukturerat med elever som har frånvaroproblematik och svårigheter att klara av skolan. 

– Skolan är en skyddsfaktor och först när eleverna är i skolan kan vi se till att de uppnår godkänd nivå, menar Elisabeth Fjällström.

Satsningen har visat flera goda resultat. Inför läsåret 2018/2019 hade andelen gymnasiebehöriga ökat från 88.8 till 92,4 procent, särskilt vid de skolor där de riktade insatserna genomförts. För att fortsätta ge lika bra förutsättningar för alla skolenheter inom kommun kommer ytterligare fem tjänster att tillsättas under 2020.

– Vi kommer också att satsa vidare på samordning av olika insatser för modersmålsundervisning, studiehandledare samt förstärkning vid enskilda skolor. Målet är att vi fortsätter med de goda resultat som vi redan har, och att alla elever i Piteå kommun ska lyckas nå skolans kunskapskrav, avslutar Elisabeth Fjällström.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046