Bättre och billigare service med centraliserad färdtjänst

Piteå kommun planerar att överlåta bokning och biståndsbedömning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten RKM som kommit med ett erbjudande om att ta över verksamheten. Under nästa år blir det då möjligt för brukare av färdtjänst att resa upp till fem mil utanför kommungränsen med vanlig färdtjänst.

Alla kommuner i Norrbotten, utom Piteå och Boden, har överlåtit bokning och bedömning till RKM.

– En länsgemensam hantering ger långsiktiga ekonomi- och miljövinster genom samordnad upphandling och ökade möjligheter att samordna alla särskilda persontransporter. Det betyder ett mer effektivt sätt att nyttja både fordon och beställningar samtidigt som likvärdigheten ökar i bedömningsfrågor, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.

För brukare av färdtjänsten innebär förslaget flera fördelar. Det kommer bli möjligt att åka upp till fem mil utanför kommungränsen med vanlig färdtjänst. Det kommer också innebära rätt till 24 längre resor inom länet per år.

– Och egenavgifterna kommer inte att öka. Det finns till och med förutsättningar att kunna sänka dem för resor inom kommunen, säger Anders.

Hög kundnöjdhet för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Brukarundersökningar visar att nöjdheten med färdtjänst i Regionala Kollektivtrafikmyndighetens regi är hög; 96 % var nöjd med bemötandet och 94 % var nöjd med själva resan. Erfarenheterna från andra kommuner som redan överlåtit hanteringen av färdtjänst till RKM är överlag positiva.

Kommunledningsförvaltningen ser stora fördelar genom ett överlåtande till RKM:

– Det kommer bli en bättre samordning av resor och vi får också stordriftsfördelar när all färdtjänst i Norrbotten hanteras av en organisation. Vi kommer få bättre kvalitét och service till brukarna för samma kommunala kostnad som idag, säger Christer Lindström, processledare, styrning och ledning, Kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan den 17 februari.

Kontaktperson:
Christer Lindström, processledare, styrning och ledning, Kommunledningsförvaltningen.
Telefon: 0911-69 60 57 E-post: Christer.Lindstrom@pitea.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046