Kommunkoncernen renodlar ägandet av fastigheter

Projektet med att omfördela ägandet av olika typer av fastigheter utifrån kärnverksamhet är nu klart. Beslutet togs i Kommunfullmäktige i september och ägarbytena genomförs i början av februari. Omfördelningen sker mellan Piteå kommun och bolagen AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PNF)

– Uppdraget har utgått från en revisionsrapport där rekommendationen har varit att renodla fastigheterna det vill säga att fastigheter och lokaler av samma karaktär samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen för att skapa en tydligare helhet. Fastighetsägarna har olika verksamheter som kräver olika typer av kompetens, säger Marita Björkman-Forsman, ordförande Fastighets- och servicenämnden, Piteå kommun.

Pitebo säljer Källbogårdens vård- och omsorgsboende och trygghetsboende, fyra gruppboenden och en förskola till Piteå kommun och de köper 16 hyreshus som ligger i Blåsmark, Hemmingsmark, Böle, Lillpite, Holmträsk, Jävre, Sjulsmark och Svensbyn.

– När renodlingen genomförs kommer PiteBo att kunna erbjuda lägenheter i en större del av kommunen och därmed ta ett större ansvar för kommunens bostadspolitik, säger Anders Lundkvist, ordförande i PiteBo.

– PiteBos kärnverksamhet är att förvalta hyreslägenheter och det är naturligt att dessa hyresfastigheter ligger i vårt ansvarsområde, säger Maria Sandström, VD PiteBo.

Övriga fastigheter som berörs är fotbollshallen och skolan Bergsviken, Piteå kommun genomförde köpet av de fastigheterna från PNF i december. Nolia hall 4 säljs av Piteå kommun till PNF.

När ägarbytena är genomförda kommer Piteå kommun att äga alla fastigheter med kommunala boenden för äldre. Det återstår dock enstaka fastigheter med blandad verksamhet, t.ex. förvaltar AB PiteBo fastigheter med bostäder på de övre planen och verksamhetslokal eller näringslokal på bottenplan.

– Jag ser att det finns många fördelar med renodlingen. Det handlar om att skapa en tydligare och effektivare fastighetsförvaltning, där fastighetsägarna har de metoder, specialistkompetenser och arbetssätt som behövs, säger Jan Ställ, chef fastighets- och serviceförvaltningen Piteå kommun.