Fler pitebor under 2019

Piteå kommun ökade sin befolkning med 165 invånare under 2019, till 42 281 invånare. Antalet födda har ökat från 379 år 2018 till 436 födda år 2019 – vilket innebär 57 fler bebisar i Piteå kommun 2019.

– Det är glädjande att det föds fler barn i Piteå! Det visar på en framtidstro att unga vill bo och bilda familj här. Här vill vi att det både ska vara är bra att bo och arbeta, men vi ska också ha god livskvalité, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå.

Invandringen till Sverige har succesivt minskat under 2019 vilket haft en dämpande effekt på invånarantalet i Piteå under andra halvåret. Piteå kommun ökade ändå sin befolkning med 165 invånare under 2019, till 42 281 invånare. Piteå kommuns har ett politiskt mål om att öka antalet invånare. Antalet invånare hänger ihop med skatteunderlaget som påverkar vilken service en kommun kan ge sina medborgare. Piteå kommun ser trots ökningen inte ut att nå upp till det uppsatta målet på 43 000 invånare under 2020.

– Att bli fler är något som vi fortsätter att sträva efter. Vi jobbar hela tiden med att försöka locka hem utflyttade pitebor och locka hit nya. I Piteå vill vi att alla ska känna att det är hit man kommer när man kommer hem, säger Helena Stenberg, kommunalråd.

Procentuellt ökar Piteå mest av Norrbottens kommuner, av 14 kommuner var det endast fem kommuner som ökade sin befolkning under 2019. Norrbotten som helhet minskade sin befolkning med -404 invånare under 2019. Vid årsskiftet fanns det 250 093 norrbottningar.