Sökes: Engagerade pitebor för vänskap

Enligt UNHCR befinner sig 70,8 miljoner människor på flykt. Några av dem kommer till Piteå. Nu jobbar samarbetsprojektet Nätverk Piteå för att nyanlända ska få en flyktingvän eller vänfamilj som ska underlätta den första tiden i det nya hemlandet.

Under den stora flyktingsströmmen 2015 uppvisade piteborna stor empati och ställde upp med gåvor och frivilliga arbetsinsatser. Idag har inflödet till Sverige stabiliserats, men fortfarande kommer människor som flytt krig och svält till Piteå. I år handlar det om cirka 60-70 personer.

I september 2019 startade projektet Nätverk Piteå med målet att ge ny kraft i rekryteringen av flyktingvänner till nya pitebor som nyligen anlänt till Sverige. Ambitionen är att ge de nyanlända en ökad förståelse för det svenska samhället likväl som förutsättningar att forma sin egen framtid.

– Möjligheten att bli flyktingvän har funnit många år, men många tror att det inte längre finns något behov, att det inte längre kommer några nyanlända till Piteå. Men varje år kommer det många familjer och enskilda individer som vi behöver ge stöd på vägen in i det svenska samhället, säger projektledaren Terese Nyström vid flyktingsamordningen.

Målet är 40 matchningar
Flyktingsamordningen har sett att det stöd som flyktingvänner kunnat ge de nyanlända har varit både värdefullt och uppskattat. Ambitionerna med projektet är att de nyanlända får en ökad förståelse för det svenska samhället, att de får en känsla av egenmakt och ser sina möjligheter att delta i samhället samt att de ges förutsättningar att forma sin egen fritid och framtid.

Det konkreta målet för projektet är:

  • rekrytera minst 40 nya vänfamiljer
  • matcha minst 40 nyanlända med en vänfamilj, varav minst 15 personer som kom hit som ensamkommande ungdom
  • anordna minst 12 antal nätverksträffar

– Vi har lyckats matcha ett tiotal, men att vi hoppas på att fler väljer att anmäla sitt intresse så att vi kommer i mål! Nu hoppas ni att fler tar chansen att vidga sina perspektiv, lära känna och ge stöd åt en annan människa. Det gör skillnad! säger projektledaren.

Nätverk Piteå är ett samverkansprojekt där flyktingsamordningen, Rädda barnen och Svenska kyrkan ingår. Projektet pågår till 31 december 2020.

Kontaktperson:
Terese Nyström, projektledare, terese.nystrom@pitea.se, 0911-69 71 51