Pressinbjudan: Positivt bokslut för Piteå kommun

PRESSINBJUDAN

Piteå kommun har summerat 2019 och bokslutet visar ett ekonomiskt resultat på plus 89 miljoner. Resultatet gör att kommunen nu förstärker budgeten 2020 och gör en stor satsning på lokaler, fastigheter och anläggningar med barn, äldre och medarbetare i fokus.

Media bjuds in till en pressträff torsdag 5 mars kl 9.30 i Stadshuset foajé. 
Medverkar gör Helena Stenberg, Anders Lundkvist och Majvor Sjölund. Välkommen!

Positivt resultat möjliggör satsningar i Piteå
Piteå kommun har summerat 2019 och bokslutet visar ett ekonomiskt resultat på plus 89 miljoner. Resultatet gör att kommunen nu förstärker budgeten 2020 och gör en stor satsning på lokaler, fastigheter och anläggningar med barn, äldre och medarbetare i fokus.

– Det är mycket glädjande att kommunen nått goda resultat i måluppfyllelsen för både verksamhet och ekonomi. Med det positiva resultatet kan vi bättre möta framtida utmaningar och även stärka årets budget med viktiga satsningar, säger Helena Stenberg (s), Kommunstyrelsens ordförande.

Det goda ekonomiska resultatet gör att kommunen kan förbereda sig för framtiden genom att avsätta pengar till framtida pensionsutbetalningar, strategiska investeringar och till eventuella framtida underskott.

– Även om det är lyckliga omständigheter som förbättrat resultatet för 2019, är det välkommet då vi blir allt fler äldre och fler yngre samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar.

Vi ser i oppositionen behov av fortsatta satsningar för att fler medborgare, företag och besökare ska trivas i vår kommun och för att landsbygden ska utvecklas tillsammans med stadsbygden, säger Majvor Sjölund, gruppledare för Centerpartiet

Förstärkning av 2020 års budget

Resultatet ger även utrymme att förstärka 2020 års budget och en stor satsning ska göras på lokaler, fastigheter och anläggningar med barn, äldre och medarbetare i fokus. Det innebär att åtgärder för inomhusmiljön i vård- och omsorgsboenden kan göras i snabbare takt, medel för att byta taket på Strömbacka kvarstår, renoveringen av stadshuset tar ny fart och ett bidrag för att förnya konstgräsplanen i Öjebyn ska beviljas.

Med det positiva resultatet, ökad befolkning och högt rankade verksamheter görs bedömningen att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning enligt lagens krav

– Piteå kommun har en god ekonomi och det gör oss starka som kommun. Men vi ser även utmaningar, bland annat i att nå den ekonomiska balansen för socialnämndens verksamhet, stärka arbetet för ungas hälsa samt de drogförebyggande insatserna, säger Helena Stenberg (s), Kommunstyrelsens ordförande.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046