Strandtomter kan ge skjuts åt landsbygdsutvecklingen

Piteå kommun vill satsa på att utveckla landsbygden genom att erbjuda fler attraktiva miljöer för boende, näringsliv och rekreation. Måndag 9 mars startar samrådet om förslag till LIS-plan, som pekar ut 29 områden i kommunen som lämpliga för utveckling av tomter och verksamheter i strandnära lägen. Ta chansen att tyck till under samrådet som pågår till 1 maj.

Från den 9 mars till den 1 maj är kommunens plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) ute för samråd. Då har allmänheten möjlighet att tycka till om det förslag till LIS-plan som kommunen tagit fram, där lämpliga områden pekas ut för att skapa attraktiva boendemiljöer eller som möjliggör för verksamheter knutna till friluftslivet.

Förslag på 29 områden har tagits fram av Piteå kommun i dialog med medborgarna.

– I de utpekade områdena finns en ökad möjlighet att få lättnader i strandskyddet om kraven för landsbygdsutveckling uppfylls. Planen ger alltså ökade möjligheter att få bygga närmare vattnet, säger Roger Lundstig, samhällsplanerare på Piteå kommun.

LIS-planen främjar landsbygdsutvecklingen

Syftet med LIS-planen är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen. Förhoppningen är att möjligheten att bygga bostäder och etablera verksamheter i attraktiva lägen ska kunna locka fler invånare, verksamheter och turister till landsbygden. Då ökar också möjligheten för service på landsbygden, till exempel kollektivtrafik och livsmedelsbutiker. Det bidrar direkt till en levande landsbygd.

– Det är självklart markägaren som avgör vad de vill göra med marken, men planen kan ge dem bättre förutsättningar för att bygga nära vattnet. I planen har vi gjort ett urval, så om det finns markägare som har idéer gällande utveckling av sin mark så får de gärna höra av sig till mig, menar Lundstig.

Måndag 30 mars mellan kl. 13 och 19 anordnas en drop in om LIS i Stadsporten, samhällsbyggnads nya lokal på Västergatan 10. Då finns representanter för LIS-arbetet på plats för att ytterligare förklara planen och ge allmänheten möjlighet att ställa frågor eller få hjälp.

Kontakt: Roger Lundstig, samhällsplanerare på Piteå kommun, telefon: 0911-696019