​Försiktighetsåtgärd mot smittspridning

Idag har Socialtjänsten i Piteå kommun fattat beslut om att lämna rekommendationer till besökare till Socialtjänsten. Informationen är en försiktighetsåtgärd mot alla former av smitta. 

Vi avråder från besök om du har förkylningssymtom som hosta, andningssvårigheter, feber eller magsjuka. Denna rekommendation är en extra säkerhetsåtgärd då flera av de som bor/vistas i Socialtjänsten verksamheter hör till riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid en smitta. 

– Vi föredrar att vara extra försiktiga tills vi vet mer om Coronaviruset och spridningen av detta, säger Fredrik Sjömark, socialchef i Piteå kommun.        

Socialtjänsten har utsett en beredningsgrupp som består av olika kompetenser inom både säkerhet, personal, kommunikation, patientsäkerhet och hälso- och sjukvård.

Piteå kommun har dessutom löpande kontakt med länets berörda myndigheter och andra kommuner i samverkan för beredskap vid ett eventuellt förvärrat läge.