Vid måndagens kommunstyrelse i Piteå skulle styrelsen lämna synpunkter över ett …

Vid måndagens kommunstyrelse i Piteå skulle styrelsen lämna synpunkter över ett betänkande (SOU 2020:10) avseende att nå målet om ”ingen övergödning”. Betänkandet ligger till grund för regeringens kommande förslag. En av punkterna i utredningens bilagor begränsar hästhållningen i Sverige mycket hårt. Det skulle resultera i att den svenska hästnäringen påverkas kraftigt negativt.

Moderaterna i Piteå värnar hästnäringen och alla dess utövare och vill därför skicka en stark och tydlig signal till regeringen att vi är mycket kritiska till just den delen av betänkandet. Idag sysselsätter hästsporten över 30 000 personer och omsätter nästan 50 miljarder kronor. Alltså en viktig sport, men även stort fritidsintresse, inte minst för unga tjejer och killar men även för människor med olika funktionsvariationer.

Den styrande majoriteten i Piteå bestående av S, V och MP ville inte stödja Moderaternas yrkande i detta fall vilket inte kan tolkas på annat sätt än att de inte anser hästsporten och dess betydelse vara särskilt viktig.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot moderaternaipitea

Källa: Moderaterna, Piteå