Caverion komplett inom säkerhet med förvärvet av Norrskydd i Piteå

Med de nya medarbetarna från tidigare Norrskydd i Piteå har Caverion Säkerhet och skydd kompletterat sin kompetens med spetskunskap inom låsteknik. Fr.vSara Gredelj, Kamilla Utterström, servicechef Felix Ask, Erik Gustafsson, Jan Östman och Mattias Norsten.

Caverion har förvärvat Norrskydd i Piteå och kompletterar därmed sitt affärsområde Säkerhet och skydd med spetskompetens inom avancerad låsteknik.

– Nu kan vi verkligen erbjuda våra kunder i Piteå heltäckande totallösningar inom säkerhet och skydd. I och med att vi tagit över Norrskydds verksamhet och personal i Piteå, får vi tillgång till djupgående kunskap inom låsteknik, säger Felix Ask, servicechef på Caverion Säkerhet Nord.

– Tillsammans har våra fem nya medarbetare från Norrskydd över 60 års erfarenhet vad gäller lås. Dessutom har de verkligen följt med i utvecklingen och har stor kompetens inom automatiserade och digitala låssystem. De har bl.a. levererat uppskattade lösningar till Piteå kommun, Fortifikationsverket, Trafikverket och även en lång rad mindre företag.

Kick att bli del av Caverion”

Kamilla Utterström, tidigare ägare till Norrkydd i Piteå, ser uppgåendet i Caverion som mycket positivt:

– Vi blir nu en del i en ledande koncern inom installationsteknik. Caverion finns förutom i Piteå på ytterligare cirka 80 orter i landet och har verksamhet i tio länder till.

– Och här på vår hemmaplan har Caverion massor av spännande uppdrag för en lång rad industrier, fastighetsägare, företag och myndigheter inom kommun och region. Här kan jag och övrig personal från Norrskydd fortsätta att utvecklas med nya intressanta uppdrag och utmaningar. Det är en riktig kick!

Smarta helhetslösningar

Caverion har i Piteå samverkande affärsområden inom all installationsteknik; förutom säkerhet och skydd bl.a. vs, el, fastighetsautomation och industriinstallationer.

När det gäller säkerhet och skydd erbjuder Caverion t.ex. passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm, skalskydd, besökssystem, porttelefoni, bostadsanpassning, brandskydd och nödbelysning. Och nu genom förvärvet av Norrskydd även låssystem.

– Med de nya medarbetarna från Norrskydd är vi nu ett mycket kunnigt gäng på totalt 19 personer, som tillsammans kan erbjuda smarta och integrerade helhetslösningar inom säkerhet, säger Felix som ser en ökad efterfrågan av just detta.

Det är full fart från start för Caverions låstekniska team i lokalen på Västra kajvägen 4 i Piteå. Felix Ask i samtal med kund och Sara Gredelj och Mattis Norsten är redo att rycka ut.

Överblick, effektivitet och trygghet

Trenden går allt mer mot avancerade system med både vanliga och digitala nycklar. Genom det digitala systemet som låsen och nycklarna är kopplade till får man en god överblick av vem som har vilka nycklar och vilka som har rört sig i olika ytor olika tider.

– Genom systemet kan nycklarna programmeras så att rätt personer får tillträde till rätt lokaler vid rätt tider. Det skapar ordning och trygghet för större verksamheter som skolor och de som har många olika besökare som t.ex. företagshotell, förklarar Felix.

Med digitala lås- och passagesystem kan fastighetsägaren även se hur lokalerna används – och hur de kanske skulle kunna brukas på ett effektivare sätt. Det går även att anpassa ventilation och uppvärmning till lokalanvändandet utifrån bokningssystem som kopplas till passage- och nyckelsystemet. Man kan alltså spara på värme och ventilation när lokaler står tomma och automatiskt få inneklimatet anpassat inför att de ska användas.

De moderna systemen kan också ge användarna möjlighet att snabbt anmäla fel och brister eller akuta problem och hot direkt i lokalen.

Källa: Caverion, Piteå

Kontakt:

Här kan du läsa mer om Caverions verksamhet inom säkerhet och skydd:

www.caverion.se/teknikomraden/sakerhet-och-skydd