Upplagesiffrorna rasar för Piteå-Tidningen

Piteå Tidningen är inte längre lokal utan ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Norrbotten minskade Norrköpingsägda morgontidningen Piteå-Tidningen med 700 ex i den utdelade upplagan (exklusive digital och friex.) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 16 mars tidigare i år. Inom kort redovisas upplagesiffrorna för 2020 och ett fortsätt tapp är förväntat.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar har blivit allt mindre de senaste 20 åren och morgontidningarna i länet fortsatte att tappa stort i upplaga även under förra året, det visar siffror från Tidningsstatistik.

Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten är 32 100 ex (-2 200 ex, -6,9%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000 ex vilket innebär att man är nere i 23% täckning.

Piteå-Tidningen minskar siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) som 2019 har sjunkit till 10 300 ex (-700, – 6,8%).

Länets minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 3 000 ex. (-2 200 ex, -0,6%).

Källa: TS