Upplagesiffrorna fortsätter rasa för Piteå Tidningen

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten pekar allt snabbare nedåt och så även för Norrköpingsägda Piteå-Tidningen med 600 ex (-6%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Norrbotten minskar Norrköpingsägda morgontidningen Piteå-Tidningen med 600 ex. i den utdelade upplagan (digitala och friex. exkluderad) som nu är 9 700 ex.  i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning för 2020 som presenterades i mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har PT idag en upplaga på 12 300 ex. (-200, -2%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är 9 700 ex. (-600, -6%).

Negativa milstolpar nådda

Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten har för första gången hamnat under 30 000 ex. och är 29 900 ex. (-2 200 ex, -6,9%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000 ex. vilket innebär att man är nere i 21% täckning i länet.

Piteå-Tidningen utdelade upplaga har hamnat under 10 000 och är på 9 700 ex.

Piteå Tidningen är numer inte lokal utan ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

NSD, Kuriren och Piteå Tidningen ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.Länets minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 2 800 ex. (-200 ex, -7,7%).

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS