Sparbanken Nord stärker framtidens entreprenörer

Sparbankens Nords VD, Gunnar Eikeland och Erika Mattsson, Chef för Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord fortsätter att aktivt engagera sig i entreprenörskap och tillväxt i Norrland. En av grunderna i det svenska Sparbankernas arbete är att återinvestera sina vinster tillbaka till det lokala samhället, något som Sparbanken Nord gör genom olika regionala instanser.

Sparbanken Nord startade sitt samarbete med Venture Cup som regional partner 2020 och har fortsatt sitt partnerskap även för kommande året. Erika Mattsson är Chef för Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord och för henne är det en självklarhet att Sparbanken Nord fortsätter stå bakom Venture Cups arbete:

“Vi ser vår stöttning till Venture Cup som en tvåfaldig insats. Dels är Venture Cup en viktig aktör för näringslivsfrämjande insatser i vår region, men genom att stå bakom Venture Cup kan vi även direkt bidra till globalt mål 8 (av FN’s Globala mål för agenda 2030) inom områden som entreprenörskap, innovationer och ekonomisk tillväxt för både stad och landsbygd. Venture Cups arbete betyder jättemycket för både individen och den framtida samhällsutveckling som vi på Sparbanken Nord siktar mot.”

Gunnar Eikeland, Vd på Sparbanken Nord håller med – ”Våra kunder kan alltid vara säkra på att deras investering i oss som bank lönar sig på regional nivå eftersom vi stöttar olika lokala engagemang och där är entreprenörskap ett viktigt område. Vi vill att fler ska våga lyckas och våga misslyckas. Att våga testa sin idé är det första steget som alla entreprenörer måste ta och det är där Venture Cup kommer in som en viktig aktör som möjliggör den processen.”

Hanna Malm är regionsansvarig i region nord och påpekar Sparbankens Nords viktiga insats:

“Vårt samarbete med Sparbanken Nord är så betydelsefullt. Deras stöd, engagemang och expertis ger oss möjlighet att kunna hjälpa ännu fler att våga satsa på entreprenörskap och därmed fortsätta utveckla regionens, och i längden, även hela Sveriges näringsliv”.

Källa: Venture Cup