Piteå kommun deltar i kampanjen En vecka fri från våld

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet – oavsett kön eller ålder. Den här veckan deltar Piteå kommun i kampanjen En vecka fri från våld för att uppmärksamma det viktiga förebyggande och kunskapshöjande arbete som pågår runt om i landet och länet.

Under veckan finns möjlighet att delta i föreläsningar både digitalt och på olika platser runt om i Norrbotten. I Piteå finns för andra året i rad möjlighet att gå en tipspromenad i Stadshuset för den som vill testa sina egna kunskaper och samtidigt lära sig mer om våld i nära relationer. Nytt för i år är en installation med inspiration från The Clothesline Project* (klädstrecksprojektet) som visas i Stadshusets foajé i anslutning till tipspromenaden.

-Vi har tyvärr inte haft möjlighet att arbeta med klädstrecksprojektet i sin helhet, men vår installation har inspirerats av projektet och vårt syfte är att synliggöra våldet, öka kunskapen och förhoppningsvis inspirera människor att vilja arbeta för förändring, säger Annika Risberg, enhetschef, Socialtjänsten.

Och det är just kunskap som är i fokus för En vecka fri från våld som riktar sig alla som möter andra människor, i privatlivet och i sin profession.

Fri från våld – en folkhälsofråga och en samhällsfråga
-Rätten till ett liv utan att bli utsatt för våld är en folkhälsofråga och en samhällsfråga. Det är allas ansvar att våldet ska upphöra och det är i synnerhet viktigt att arbetsgivare lär sig mer och kan se signaler och kan fånga upp medarbetare som far illa, säger Tomas Backeström, avdelningschef, IFO, Socialtjänsten, som också välkomnar initiativet till en kvinnojour i Piteå.

-Vi är mycket positiva till en kvinnojour i Piteå. Det är ett oerhört viktigt komplement till kommunens verksamhet, vi är starkare tillsammans.

”Jag skulle då gå vid första slaget” – föreläs/ställning i december
Piteå kommun arrangerar ingen egen föreläsning under En vecka fri från våld, men i december finns möjlighet för både allmänhet och yrkesverksamma inom Piteå kommun att ta del av en föreläs/ställning i Christinasalen: ”Jag skulle då gå vid första slaget” – om våldsprocessen och mäns våld mot kvinnor av och med skådespelarna Matilda Kjellmor och Lena Stenvall. På kvällen onsdag 16 december är det fri entré för allmänheten och 17 december är det endast kommunanställda oavsett profession som kan se föreläs/ställningen och medverka i efterföljande workshop.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kontaktpersoner:
Tomas Backeström
Avdelningschef, IFO, Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 67 78 alt. 070-592 47 37
E-post: tomas.backestrom@pitea.se

Annika Risberg
Enhetschef, Socialtjänsten
Telefon: 0730- 92 11 07
E-post: annika.risberg@pitea.se

* The Clothesline Project är en rörelse som startade i USA på 1990-talet för att uppmärksamma våld mot kvinnor, män och barn. Grundidén är att varje person som varit utsatt målar en T-shirt, som en del i att både bearbeta och berätta vad hen varit med om. Alla tröjor hängs upp på ett klädstreck i officiella rum och blir ett vittnesmål från varje brottsoffer. Ett sätt att vädra ut samhällets smutstvätt.

Författare: Piteå kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Piteå kommun, Piteå