Trädgårdens äldrecentra minskar antalet besök och Samvarons verksamheter stänger

På grund av den ökade smittspridningen drar Trädgårdens äldrecentra ner på antalet bokade besök för att kunna genomföra dem så smittsäkert som möjligt. Från och med måndag 17 januari stängs Samvarons samtliga verksamheter.

Trädgårdens äldrecentra är en plats för korttidsvistelse för personer som bor hemma, med eller utan stödinsats som exempelvis hemtjänst. På centrat görs utredningar och det finns möjlighet att stanna kortare perioder för att avlasta anhöriga som vårdar i hemmet.

-För de gäster som vistas på Trädgårdens äldrecentra mer än 14 dagar kommer vi att fortsätta möjliggöra bokade besök under säkra former. För övriga gäster som vistas här kortare tid hänvisar vi till Skype, telefonkontakt eller utomhusbesök i de fall vädret tillåter, säger Helena Magnusson, avdelningschef ordinärt boende, socialtjänsten, Piteå kommun.

Det är den ökade smittspridningen som är orsaken.

-Vi gör allt vi kan får att våra gäster inte ska utsättas för smitta. Därför minskar vi besöken till fyra bokningsbara tider alla dagar i veckan. Vi tillåter två besökare samtidigt per gäst, säger Helena Magnusson.

Innan besöket kontaktar närstående äldrecentret för att boka en besökstid.

Samvaron stänger och dagverksamheten ställer om

-När smittläget ser ut som det gör måste vi alla hjälpas åt att skydda våra äldre och varandra. Därför har vi valt att stänga Samvaroverksamheten helt från och med nästa vecka. Vi drar också ner på antal personer per grupp i dagverksamheten till två, säger Helena Magnusson.

Beslutet gäller tills vidare men kommer ses över regelbundet utifrån smittläget och rekommendationer från andra myndigheter.

Författare: Piteå kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Piteå kommun, Piteå