Dramatiskt tapp i upplagesiffrorna för Piteå Tidningen

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten pekar allt snabbare nedåt och så även för Norrköpingsägda Piteå-Tidningen med 800 ex (-8,2%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Norrbotten minskar Norrköpingsägda morgontidningen Piteå-Tidningen med 800 ex. i den utdelade upplagan (digitala och friex. exkluderad) som nu är 8 900 exemplar  i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning för 2021 som presenterades i mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har PT idag en upplaga på 12 000 exemplar (-300, -2,6%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är 8 900 ex. (-800, -8,2%).

Negativ milstolpe nådd

Piteå Tidningens utdelade upplaga är 8 900 exemplar och tidningen hamnar för andra året i följd under 10 000 exemplar. 2005 var Piteå Tidningens upplaga 17 600 exemplar vilket innebär att tidningen tappat cirka hälften av sin upplaga de senaste 16 åren.

Piteå Tidningen är numer inte lokal utan ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Länets minsta morgontidning Haparandabladet redovisar en upplaga är 2 900 ex. (+100 ex, +3,3%). För den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är antalet 2 300 exemplar.

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS