Lyckat koncept i förskolan, entreprenörskap som lärande

Motivering till Årets UF-ambassadör – Att använda entreprenörskap som lärande är att se möjligheter, gå från idé till handling, lösa problem och se samband. Genom sitt arbete har Ann-Sofie tillsammans med sin personal visat att det går att använda entreprenörskap som lärande redan från så tidig ålder som de minsta barnen inom förskolan. Det skapar en god grund hos vår framtid.

– För mig är det en stor ära att ta emot priset för Årets UF-ambassadör det synliggör pedagogernas viktiga arbete som görs i förskolan. Där barnens möjligheter till nyfikenhet, skapande och entreprenörskaps får ta plats, flera av barnen kan vara våra framtida företagare, säger Ann-Sofie Gustavsson.

På förskolorna i Jävre, Blåsmark, Norrby och på Ängen har det under de senaste två läsåren pågått och pågår fortfarande ett intressant, spännande och utvecklande arbete där barn och pedagoger arbetar fördjupat ur ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv med fokus på Piteå.

Arbetet har gett mycket lärande i barngrupperna. Framtiden är ett intressant samtalsämne barnen har spännande tankar,

– I framtiden kommer vi att kunna dela på en smoothies, med två sugrör, för då finns inte corona, säger ett av förskolebarnen.

Ett innovativt arbete där barnens nyfikenhet har varit drivande och pedagogernas kompetens vägledande. Barnen har blivit sedda, bekräftad och utmanande i sitt lärande i en kreativ, vänlig och tillåtande miljö. De har mötts av engagerade, lyhörda och medforskande pedagoger. Barnen är vår samtid och vår framtid. De har en inneboende, kreativ kraft som verkligen tas tillvara på.

Kontaktperson
Ann-Sofie Gustavsson, 0911-69 73 83
ann-sofie.gustavsson@pitea.se

Författare: Piteå kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Piteå kommun, Piteå