Start Locals - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns “samlingssida” hos Piteå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Piteå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Tillfällig skolstängning för förskoleklass och klass 1A Norrmalmskolan

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom...

Förslag om lägre avgift för resor till daglig verksamhet

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom...

Statligt bidrag och uteblivna vikariekostnader påverkar skolans resultat

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2021 visar på överskott om 3,8 miljoner kronor. Detta innebär en budgetavvikelse på 0,41 procent. Det positiva ekonomiska resultatet för 2021 beror främst på Coronapandemin och dess effekter. Författare: Piteå kommun Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun...

Tillfällig skolstängning för klass 1B Strömnäs skola

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom...

Piteå kommun satsar på minskat matsvinn: Premiär för Klimatlådan på Strömbackaskolan

Under hösten fattade Fastighet- och servicenämnden beslutet att testa ett nytt grepp för att minska matsvinnet i skola och förskola; försäljning av överbliven mat till personal och elever. Först ut att prova upplägget med Klimatlådan är Strömbackaskolan.-Uppdraget att minska matsvinnet och spara på miljön...

Trädgårdens äldrecentra minskar antalet besök och Samvarons verksamheter stänger

På grund av den ökade smittspridningen drar Trädgårdens äldrecentra ner på antalet bokade besök för att kunna genomföra dem så smittsäkert som möjligt. Från och med måndag 17 januari stängs Samvarons samtliga verksamheter.Trädgårdens äldrecentra är en plats för korttidsvistelse för personer som bor hemma,...

Omfattande ökning av antalet smittade i länet – Socialtjänsten vädjar till försiktighet

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom...

Fler smittskyddsåtgärder införs – detta gäller i Piteå kommuns anläggningar för kultur och fritid

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan. Åtgärderna innebär att Kultur park och fritid kommer att anpassa sina verksamheter fram till i första hand den 31 januari. - De nya åtgärderna innebär att vi återigen inför maxantal i våra lokaler och...

Ansträngt bemanningsläge hos socialtjänsten inför stundande helger

Socialtjänsten är i stort behov av vikarier inom framför allt vård och omsorg. Inför kommande jul och nyår är bemanningsläget ytterst ansträngt och verksamheterna planerar för att få arbetet att fungera med minskad personalstyrka.-Vi har haft ett tufft bemanningsläge under sommaren och även under...

Socialnämnden antar ny handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet

Dagens Socialnämnd var årets andra öppna sammanträde och allmänheten var inbjuden att lyssna via länk. Aktuella frågor som behandlades under mötet var den ekonomiska prognosen för året och en ny handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet.-Tyvärr ligger vi något sämre än oktober månads prognos för...