Start Locals - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns “samlingssida” hos Piteå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I “sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Piteå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Nu blir Piteås lokaltrafik 100 procent fossilfri

Från och med 1 juli 2021 kommer Piteås lokaltrafik att trafikeras av elbussar. Det framgår i det tioåriga kollektivtrafikavtal som Piteå kommun tecknat med trafikbolaget Nobina. Piteå blir därmed den första kommunen i Norrbotten – möjligen hela Norrland – som trafikerar sin tätortstrafik med 100...

Ökad budget för kommunalt vägbidrag

Från och med nästa år ökar budgeten för kommunala bidrag till enskilda vägar. Bidraget för vägunderhåll kan betalas ut till enskilda vägar med eller utan statligt bidrag. Piteå kommun tillämpar sedan januari i år nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. I samband med...

Piteå kommun visar upp sitt mångfaldsarbete på nordiskt forum om mänskliga rättigheter

I veckan , 14-16 november, genomförs MR-dagarna i Linköping. Det är Nordens största arrangemang som fokuserar på mänskliga rättigheter. Piteå kommun finns på plats för att utbyta erfarenheter och berätta om Piteås resa mot att bli MR-kommun. Sedan 2000 har Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, anordnats i...

​​Hortlaxgården renoveras

I veckan startar renoveringen av Hortlaxgården. Under cirka två år ska hela boendet med 60 lägenheter renoveras, med 15 boendeplatser i taget. Renoveringen görs för att det har varit problem med inomhusmiljön med bland annat vattenskador i badrum och personalen har haft allergiliknande symtom. - Vi...

Årets vinnare av Piteå Business Awards 2019

Årets vinnare av Piteå Business Awards 2019 Årets UF-Ambassadör MARIE DISSANAYAKE Årets UF-ambassadör visar att det går att stimulera lärandet genom entreprenörskap redan i tidig ålder. Genom att välja praktiskt lärande som stimulerar elevernas nyfikenhet inom olika ämnesområden har Marie Dissanayake väckt entreprenörskapet hos våra yngsta elever...

Utökad kollektivtrafik i Stockbäcken

Den här veckan har arbetet med en ny vändplats för kollektivtrafiken påbörjats i Stockbäcken. Syftet är att öka tillgängligheten till kollektivt resande på landsbygden samtidigt som trafiksäkerheten höjs för både bussar och resenärer. – Den nya vändplatsen placeras i byns norra del och när den...

Undersköterskor i hemsjukvården ger ökad trygghet

Socialtjänsten har startat upp en ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården. Sedan 1 oktober i år arbetar sju undersköterskor på delegation av distriktssköterskorna. Deras huvudsakliga uppgift är att ge insulin till brukare som bor hemma och som inte själva kan ta sitt insulin. Syftet...

Strömbackaskolan i Piteå har Sveriges bästa elevtidning

På onsdagen under Tidskriftsdagen vann skoltidningen Åssit från gymnasieskolan i Piteå pris som Årets Skoltidskrift. Åssit har blivit nominerad flera gånger förut, men det är första gången som man får det prestigefyllda priset. Tidningen produceras av Strömbackas gymnasieelever på Estetik och media. De ger...

Gemensam upphandling av stöd för rekrytering

Kompetensförsörjning är och kommer under lång tid att vara en viktig och högt prioriterad fråga hos arbetsgivare i allmänhet och offentliga arbetsgivare i synnerhet. För att stå starka i konkurrensen om arbetskraften har Bodens kommun, Luleå kommun och Piteå kommun för första gången gemensamt...

Skadan i Norrfjärdens bibliotek och delar av Porsnässkolan åtgärdas

Fastighets- och serviceförvaltningen har genomfört en utredning i bibliotekets och Porsnässkolans lokaler efter att ha fått signaler om problem med inomhusmiljön. Resultatet av utredningen visar var problemen finns och förvaltningen arbetar enligt plan med att undersöka omfattningen på skadan och bestämma vilka åtgärder som...