​Skellefteå först ut i landet – inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

Med stöd av fackförbundet Kommunal tar nu Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning ytterligare ett steg i utvecklingen av en god vård och omsorg. Före nyår införs befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom.

Skellefteå kommuns Avdelning för vård och omsorg ökar nu möjligheterna för invånare att leva livet bäst möjligt och kunna klara sig själva. Den nya befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom ska förstärka arbetet med demens och innebär en unik karriärväg för undersköterskor.

-Vi är jättenöjda! Det här förstärker vårt arbete med demens och kognitiva sjukdomar och bidrar till målet att bli lite bättre varje dag för Skellefteås invånare, de vi är till för, säger Carina Berglund, verksamhetschef för Vård- och omsorgsboende.

Satsningen möter behovet av en demensomvårdnad i framkant, ett behov som idag är stort. Samtidigt nyttjas det kompetensunderlag som redan finns i kommunen. Sedan flera år ges utbildningen Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska i Skellefteå. Nu matchas utbildningen med en befattning.

I specialistundersköterskans uppdrag ingår att coacha, utveckla och pedagogiskt handleda kollegor. Via nätverksträffar tar specialistundersköterskorna del av forskning och de senaste upptäckterna. Stort fokus läggs på bemötande och miljö. Befattningen tillför kompetens i det multiprofessionella teamet.

– Det här betyder att vi äntligen tydliggör och tar vara på den kompetens som redan finns. Att kunna utvecklas på jobbet är en värdefull del i de flestas arbetsliv, och den möjligheten har vi nu skapat för en av de viktigaste yrkeskategorierna i landet – undersköterskorna, säger Malin Andersson, klubbordförande på fackförbundet Kommunal i Skellefteå.

Omfattningen är till en början 1-2 tjänster per vård- och omsorgsboende och 1 tjänst per hemtjänstgrupp. Alla som har gått utbildningen kan söka befattningen och det är respektive enhet som ansvarar för rekryteringen.

Fakta

Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning har systematisk jobbat med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) sedan 2016. Senast i år infördes en egen trendlinje, som gör det enklare att följa arbetet.

Målet redan nästa år är att 70 procent av vård- och omsorgsboenden ska se en nedåtgående trend vad gäller Neuropsychiatric Inventory poäng (NPI). Idag får 90 – 95 procent av alla individer som drabbas av demens beteendemässiga och psykiska symtom.

Utbildningen Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska ges på distans i Skellefteå under 2 år på halvfart, motsvarande 1 års heltidsstudier. Utbildningen är en del av Vård- och omsorgscollege i Västerbotten.

Mer information:

Carina Berglund Verksamhetschef för Vård- och omsorgsboende, Skellefteå kommun
Telefon: 070 – 273 43 45,

Sara Lundberg, Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård, Skellefteå kommun
Telefon: 072 – 204 07 28

Malin Andersson, Klubbordförande för Vård och omsorg, fackförbundet Kommunal Skellefteå,
Telefon: 073-045 37 82

Länkar:
Vård- och omsorgscollege
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning följer visionen Leva livet bäst möjligt och Jag vill kunna klara mig själv. Varje dag ger över tvåtusen medarbetare stöd och trygghet till Anna, Simon, Helga och Ragnar utifrån deras drömmar, vilja och behov. I avdelningen ingår verksamheterna Hemtjänst, Vård- och omsorgsboende, Hälso- och sjukvård och Beslutsenhet.

Detta inlägg finns i sin helhet på Skellefteå kommun hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/rss/source/1447/pressrelease