Upplagesiffrorna fortsätter rasa för Norran

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norr- och Västerbotten pekar allt snabbare nedåt och så även för Norrköpingsägda Norran med 2 300 ex (-16%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Västerbotten minskar Norrköpingsägda morgontidningen Norran med 500 stycken och hamnar på 18 700 ex.  i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning för 2020 som presenterades i mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har Norran idag en upplaga på 18 700 ex. (-500, -3%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är 12 300 ex. (-2 300, -16%).

Digitala abonnemang räknas in

I TS statistik har även den digitala upplagan införts för några år sedan och där har Norran har idag en redovisas upplaga på 5 800. Tidningsstatistiken har blivit lite svårtolkad gällande av hur många fysiska tidningar som faktiskt delas ut. För att få en det rätta antalet dras digitala prenumerationer och så kallade friex. bort och då hamnar antalet på 12 300.

Norran är numer inte lokal utan ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

NSD, Kuriren, Piteå Tidningen och Norran ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar. Norrbottens minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 2 800 ex. (-200 ex, -7,7%).

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS