Priset på tidningspapper rusar – kan bli dyrare prenumerationer

Att läsa papperstidning är fortfarande populärt men inte att betala för den. Där har den lokala gratistidningen tagit över.

Det är brist på tidningspapper och priset kan öka till de högsta priserna på åtminstone 20 år. När tidningshusen i Sverige förhandlar om nästa års pappersleveranser ser det ut att bli ordentliga prisökningar – runt 50 procent, enligt Tidningsutgivarna.

– Det är länge sedan priserna var på den här nivån, säger Johan Taubert vd på Tidningsutgivarna.

Orsakerna till prisökningarna är främst minskad produktion då efterfrågan på tidningspapper är mindre. Dagstidningarnas upplagor har drastiskt gått ned under de senaste 10 åren i samband med vikande prenumerationer. I dagläget har bara cirka tjugofem procent av hushållen kvar prenumeration.

En annan faktor som spelar in är att e-handelns snabba ökning och därmed behovet av paket och emballage. Istället för tidningspapper prioriteras den mer lönsamma produktionen av just detta.

För den lokala gratistidningen som delas ut till alla hushåll och företag blir prisökningen kännbar.

– Vi har enorma upplagor på våra gratistidningar och tryckningen av dem är såklart en stor del av våra kostnader utöver själva utdelningen och det påverkar oss. Vi kommer behöva göra prisjusteringar inför 2022 men de räcker inte på lång väg för att kompensera kommande pappersprisökning, berättar Peder Gidlund, ansvarig på Skellefteå Gratistidning.

– Vi är beroende av läsarna och annonsörerna för att kunna ge ut våra tidningar varje vecka. Till skillnad mot de stora centralt ägda tidningshusen uppbringar vi inget presstöd från staten och det gör att man vill tacka alla som är med och gör det möjligt. Inte minst har vi känt detta under det gångna pandemiåret med ökning av annonser trots att det varit stora utmaningar för våra partners och alla medarbetare, avslutar Peder Gidlund.