TIDA införs i kommunen – stärker individers självständighet

TIDA, resultatet av ett lyckat utvecklingsarbete med tidsregistrering inom daglig verksamhet, ska införas i hela verksamheten. Det beslutade socialnämnden under onsdagens sammanträde.

Det handlar om att automatisera tidsregistreringsprocessen vilket ger ökad självständighet för personer som deltar i daglig verksamhet eller har en individuell placering. Samtidigt säkras en korrekt utbetalning av habiliteringsersättningen och den manuella administrationen för kommunens anställda minskar.

I TIDA-projektet har deltagare från daglig verksamhet fått testa olika lösningar för att registrera sin egen arbetstid. Inom gruppen finns en stor bredd av funktionsnivåer, därför togs slutligen två lösningar fram tillsammans med samarbetspartnern Tieto Evry: Dels en app i telefonen, dels en analog smart skylt med en IoT-lösning på baksidan. När skylten dras från den ena sidan till den andra går en trådlös signal till systemet som sköter registreringen.

TIDA-projektet har även uppmärksammats nationellt, och var bland annat en av fem finalister till att bli Årets hållbara projekt vid CIO Awards 2021.

Nu har socialnämnden beslutat att godkänna anskaffningskostnaden så att TIDA:s lösningar kan införas i alla dagliga verksamheter. Tjänsten beräknas vara klar före sommaren och verksamheten kan börja införa den under hösten 2022.

Kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Carina Norman, verksamhetsutvecklare Stöd och service, 070-269 25 47

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Skellefteå kommun, Skellefteå