Skellefteå Konsthall gästar Sara Kulturhus med ny konstutställning

Från den 11 juni visas utställningen ”Silver Days” i utställningshallen på Sara Kulturhus. Bakom den står Skellefteå konsthall och Lovisa Ringborg, en konstnär som skapat en egen gåtfull bildvärld med teknikerna fotografi, video och skulptur.

Lovisa Ringborg återkommer ofta i sin konst till att utforska det undermedvetna och under de senaste åren har hon rört sig i gränslandet mellan psykologi och mysticism i sina iscensättningar. På så sätt har hon skapat en egen gåtfull bildvärld genom fotografi, video och skulptur.

”Silver days” är en soloutställning som till viss del består av nya verk som inte har visats tidigare. Konstverken är skapade mellan 2020–2022 och utställningen består av ett flertal fotografier i en skala av grå toner och en triptyk i rött med motiv av orörd natur. Dessutom visas Greyhoundskulpturerna, ”Stray Dogs”, av armeringsjärn och lera med en patinerad yta av jord, järnoxid och färg. Tillsammans med de dunkla landskapsbilderna av skog, snår, sten och kärr återspeglar de sinnen och inbjuder till en outforskad, drömsk värld att försjunka i.

Lovisa Ringborg är född 1979 i Linköping och har en master från Högskolan för fotografi vid Akademi Valand, Göteborgs universitet. Hon bor och verkar i Stockholm sedan 2011.

Utställningen visas till den 21 september.

För mer information, kontakta:

Anna-Karin Larsson, konstintendent, Skellefteå konsthall, 070-58 40 523, anna-karin.larsson@skelleftea.se

Mer om utställningen och Skellefteå konsthall finns på webbsidan Lovisa Ringborg – Skellefteå kommun (skelleftea.se). 

Mer information om Lovisa Ringborg finns på webbsidan lovisaringborg.se.

Sara Cultural Centre hosts new exhibition from Skellefteå Konsthall

The exhibition Silver Days will open at Sara Cultural Centre on 11 June. The exhibition is produced by Skellefteå Konsthall and Lovisa Ringborg, an artist who has created her own distinctive and enigmatic imagery using photography, video and sculpture.

Ringborg often returns to an exploration of the subconscious and over recent years her art has traversed the borderlands between psychology and mysticism, shaping her own mysterious world.

The solo exhibition Silver Days includes new, previously unseen works. The pieces in the exhibition, all of which were created between 2020 and 2022, consist of a number of black and white photographs and a triptych in red that explores the motif of untouched nature. It also includes the sculpture group Stray Dogs, which are made from rebar and clay with a patinated surface of soil, iron oxide and paint. In combination with the tenebrous landscapes of forests, thickets, rocks and marshes, they reflect the senses and invite the viewer to sink into an unexplored, dreamlike world.

Born in Linköping in 1979, Ringborg has Master of Fine Arts degree in photography from Valand Academy at the University of Gothenburg. She has lived and worked in Stockholm since 2011.

The exhibition runs until 21 September.

For further information, please contact:

Anna-Karin Larsson, art curator, Skellefteå Konsthall, +46 (0)70 58 40 523, anna-karin.larsson@skelleftea.se

You can learn more about Lovisa Ringborg and the exhibition on the Skellefteå Konsthall website at skelleftea.se.

Lovisa Ringborg also has her own website at lovisaringborg.se.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Skellefteå kommun, Skellefteå