Högst fem veckor för cyklar i centrala Uppsala

Nu börjar Uppsala kommun att placera ut ett nytt vägmärke i centrala staden. Det visar att tidsbegränsad parkering gäller för cyklar och de första skyltarna kommer upp den här veckan.

Högst fem veckor i sträck får cyklar parkeras i området innanför Luthagsesplanaden, Råbyvägen, Väderkvarnsgatan, Strandbodgatan, Sjukhusvägen och Villavägen. Kontrollen av femveckorsregeln kommer att ske kontinuerligt genom märkning av parkerade cyklar.

Vägmärkena kommer att placeras vid infarterna till det aktuella området, begränsningen om fem veckor gäller i hela området. Genom att införa tidsbegränsad parkering är målsättningen att komma åt de cyklar som långtidsparkeras eller överges och på så sätt frigöra fler platser till de cyklar som verkligen används.

Insatserna kommer att vara prioriterade i stadskärnan, särskilt längs med Dragarbrunnsgatan och området runt Uppsala resecentrum. Här är det fortfarande stor efterfrågan på lediga platser, trots att antalet cykelparkeringsplatser på kommunens mark i de centrala delarna av Uppsala ökat från 9700 till 13130 de senaste fem åren.

– Eftersom vi eftersträvar att ännu fler ska se cykelns fördelar som transportmedel förväntas också parkeringsbehovet öka. Därför är det viktigt att öka omsättningen på våra centrala cykelparkeringsplatser och motverka att cyklar långtidsparkeras i lägen av stor betydelse för pendling och cityhandel, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd.

Tidigare har kommunen inte haft rätt att flytta cyklar förrän de i lagens mening klassas som fordonsvrak. Det har inneburit att vissa cyklar har kunnat stå parkerade vid eftertraktade platser i flera månader, ibland även i flera år, utan att kommunen har kunnat flytta cyklarna. Med den nya femveckorsregeln bedömer kommunen att ett stort antal cykelparkeringsplatser kommer att frigöras.