Invigning av Visthusvägen i Gnista

Den 21 oktober klockan 09.00 invigs Visthusvägen i det nya handelsområdet i Gnista. Kommunalråd Stefan Hanna (C), och Stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom, inviger vägen. Direkt efter invigningen öppnar vi för trafik.

Området för den nya handelsplatsen ligger i Uppsalas östra del, mellan Gnistarondellen och brandstation Viktoria. Visthusvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning genom handelsområdet, mellan Almungevägen och den nya cirkulationsplatsen på den södra infartsleden.