Kampanjen Vintercyklisten växer

Intresset för kampanjen Vintercyklisten är stort. Trots att kampanjen i första hand vänder sig till ovana vintercyklister är det även många erfarna vintercyklister som anmäler sig. För att möta upp det intresset startar Uppsala kommun ett delprojekt som syftar till att få in synpunkter från de cyklister som rör sig mest ute på våra cykelvägar på vintern.

Nu utökar Uppsala kommun satsningen på vintercyklister med ett delprojekt för erfarna vintercyklister.  Medan de ovana vintercyklisterna framför allt har i uppgift att börja cykla på vintern, så har de erfarna vintercyklisterna uppdraget att vara cykelspanare. De ska hålla lite extra koll på hur vinterväghållningen fungerar och både titta efter sådant som fungerar bra och sådant som kan bli bättre på våra cykelvägar.

Cykelspanarna kommer vara indelade i fyra grupper med omkring 11 personer i varje grupp. Varje grupp ansvarar för en månad var från december 2014 till och med mars 2015. Varje cykelspanare kommer att föra en loggbok om hur de upplever sina cykelresor.  Resultatet kommer att bli en del i kommunens övriga kvalitetsförbättrande arbete och förhoppningen är att projektet ska bidra till att Uppsala blir en ännu bättre cykelstad.

Bli en cykelspanare
Du kan anmäla ditt intresse fram till 7 november.  De som redan gjort en intresseanmälan till Vintercyklisten men uppfyller kriterierna för att vara cykelspanare har fått ett erbjudande via e-post om att delta i uttagningen till cykelspanarna istället. Alla Uppsalabor över 18 år som planerar att cykla i vinter, och sedan tidigare cyklat minst en hel vinter, är välkomna att göra en intresseanmälan. 

För mer information
Rebecca Weissmann
Projektledare för Cykelspanarna , kontoret för samhällsutveckling
Tfn: 018-727 46 72

Teresa Uggla Kerrou
Projektledare för Vintercyklisten, kontoret för samhällsutveckling
Tfn: 018-727 18 37

Läs mer på www.uppsala.se/vintercyklisten  och www.uppsala.se/cykelspanarna.