Inbjudan till pressträff: Förhandsvisning av Uppsala kommuns trafikcentral

Förhandsvisning av Uppsala kommuns trafikcentral

12 januari 2015 inleds ett nytt kapitel i Uppsala kommun, då finns transportsamordnare redo att förmedla resor för den som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att åka med kollektivtrafik. Dagens färdtjänstsystem med beställning via taxibolagen försvinner. I stället behöver kunden bara ringa ett telefonnummer till en transportsamordnare som bokar in och planerar hela resan

– Den nya färdtjänstorganisationen har utformats i bred politisk enighet, gatu-och samhällsmiljönämnden har stora förhoppningar om att det nya systemet ska höja kvalitén på färdtjänsten. Den nya trafikcentralen gör det enklare att samåka, vilket är bra för miljön, den ger också en lägre färdtjänsttaxa säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Trafikcentralen beräknas hantera ca 1000 färdtjänstbeställning om dagen. Utöver det kommer man även att planera, beställa och följa upp verksamheten för kommunens skoltransporter och sysselsättningsresor.

Nu vill vi visa de nya lokalerna, och berätta mer om hur vi kommer att arbeta från och med 12 januari. Vid pressträffen kommer ansvariga tjänstemän och Johan Lundqvist (MP) ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 2015 att delta.

Välkommen 9 januari på förhandsvisning av trafikcentralen

Plats: Kungsgatan 85, samling i receptionen på bottenvåningen
Tid: fredag 9 januari 10.00

Det kommer även att finnas representanter från handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) på plats.

God lokalkännedom
Att driva egen trafikcentral innebär större möjligheter att planera och följa upp hela verksamheten. Medarbetarna kommer från Uppsalas alla hörn, det innebär att en mycket god lokalkännedom kan erbjudas.

– Många av våra transportsamordnare har redan lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Flera av medarbetarna kommer från SOS alarm, polisens sambandscentral, taxiväxel och landstingets sjukresor. Det gör att Uppsala kommuns trafikcentral från början har en väletablerad kontakt med både resenärer och entreprenörer säger Josefin Åhrman tf färdtjänstchef.

Mer information
Josefin Åhrman, produktionsledare, tf färdtjänstchef
Telefon 018-727 41 05, e-post josefine.ahrman@uppsala.se

Lissi Kalin, kommunikatör
Telefon 018-727 46 93, e-post lissi.kalin@uppsala.se