Trädfällning i Flogstaparken

Med start på måndag 12 januari måste Uppsala kommun ta ner ett 30-tal av Flogstaparkens stora askar eftersom träden har askskottssjuka.

Den stora klätterställningen i parken kommer också att tas bort, för att sedan ersättas med en ny klätterlek i samband med en stor upprustning av parken som kommunen planerar. Då kommer även nya träd att planteras för att ersätta de som försvinner.

Upprustningen av Flogstaparken är planerad till våren 2015. Hur parken kommer att förändras ska kommunen presentera för allmänheten vid ett informationsmöte. Då finns möjlighet att tycka till om förslaget och ställa frågor.

Mer information
Anna Sääf
Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tfn: 018-727 47 36

Louise Christiansson
Kommunikatör, stadsbyggnadsförvaltningen
Tfn: 018-727 46 98