​Uppsalabo tränar upp parkeringsapp att hitta lediga parkeringsplatser

Appbolaget EasyPark håller på med ett omfattande arbete i Europa där man inom kort kommer att lansera en digital tjänst som ska hjälpa bilister att hitta en ledig parkeringsplats. För att träna upp sin algoritm har bolaget anställt över 300 personer som manuellt registrerar trafikflöde och lediga parkeringsplatser. En av dessa är en Uppsalabo som registrerar parkeringsplatser i Uppsala.

Undersökningar visar att upp till 30 procent av trafiken i centrala delarna av storstäder beror på söktrafik, det vill säga bilar som bara letar efter ledig parkering. Detta är ett stort problem för såväl bilister och städer. För att minska söktrafiken och underlätta livet för stressade bilister arbetar EasyPark för att hjälpa sina användare att hitta vägen till en ledig parkeringsplats snabbare. Till hösten lanserar därför EasyPark en helt ny tjänst – Parking Guidance, en tjänst där bilisten i EasyParks app kan hitta ledig parkering i anslutning till sin destination.

Avancerad algoritm räknar ut var det finns lediga parkeringsplatser
Parking guidance är en karttjänst där en en avancerad algoritm räknar fram snabbaste vägen till destinationen inklusive var det finns lediga parkeringsplatser. På så sätt blir det lättare för föraren att beräkna sin restid, när hen inte behöver fundera på hur lång tid det tar att hitta en parkeringsplats.

EasyPark har ett team av dataanalytiker och matematiker som skapar specialiserade algoritmer för att räkna fram vart det finns lediga platser och vilken väg bilisten bör köra för att få en plats nära din destination så snabbt som möjligt.

För att lokalanpassa tjänsten krävs manuellt arbete med att träna upp algoritmen genom att mäta trafikflödet vilket man gör i ca 30 platser runt om i Europa. För detta har EasyPark anställt 300 förare. Förarna förbinder sig att jobba minst 10 timmar i veckan med att åka runt och med hjälp av en specialbyggd app registrera data.

– Vi gör det här helt utan att specifika sensorer eller annan hårdvara behöver installeras vilket kan spara massor av pengar för skattebetalarna men det bästa med detta är ändå att en kortare körsträcka sparar tid för föraren samtidigt som det innebär mindre trafik och därmed mindre utsläpp i våra storstäder,säger Mauritz Börjeson, Chief Business Development Officer, EasyPark Group.I Sverige jobbar 13 förare med att registrera lediga parkeringsplatser. Sju av dem jobbar i Stockholm, tre i Malmö, två i Västerås samt en i Uppsala.

För mer information:
Mattew Tooth, PR-ansvarig EasyPark Group: 073-267 81 66

Källa: EasyPark