Cyklar på höjden!

Publicerades den 27 jan. 2017

Nu kan du testa våra nya cykelställ i två våningar som finns placerade bakom hotellet vid Resecentrum. De nya ställen är uppsatta som ett test för att vi ska kunna utvärdera hur bra de fungerar och hur de används. Vi hoppas med sådana här lösningar kunna öka antalet platscykelparkeringar i trånga utrymmen. Slår försöket väl ut är det möjligt att vi på sikt köper in fler. Instruktioner om hur cykelställen fungerar finns på plats.

Video/Youtube uppsalakommun