Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala ger 100 000 bostäder

Fredrik Sand.

I dag har infrastrukturminister Anna Johansson presenterat direktiv för nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Stockholms Handelskammare välkomnar regeringens fokus på att gifta ihop infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. 

– Handelskammaren har visat att fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala kan ge 100 000 nya bostäder. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår mellan Märsta och Uppsala ska vara igång 2025. Vi hoppas att det löftet infrias.

– De största tillväxthindren i huvudstadsregionen Uppsala-Stockholm är bostadsbristen och behovet av bättre kommunikationer. Med fyra spår, nya stationslägen och 100 000 nya bostäder stärker vi hela Sveriges tillväxt och attraktivitet. Detta är en nationell angelägenhet.

Det säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare.

– Till 2050 beräknas Stockholm-Uppsala växa med en miljon invånare. En stor del kommer att bo och arbeta i tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Uppsala. Det är hög tid att landets pendlingstätaste tågsträcka får en standard som klarar befolkningsökningen, avslutar Fredrik Sand.

För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Källa: Stockholms Handelskammare