Tyréns satsar i Uppsala – öppnar nytt kontor för att kunna växa

Uppsala nya stadshus, "Fröya ånyo", illustration: Henning Larsen Architects.

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns växer. På bara några år har företaget expanderat med nya kontor runt om i landet och ökat antalet medarbetare med 800 konsulter. Nu väljer företaget att lägga ett extra fokus på Uppsala. I mitten av mars gick flytten till det nya kontoret i centrala Uppsala. Syftet är att bredda och stärka Tyréns affärsområden i uppsalaregionen genom att dubblera antalet konsulter.

Det går bra för Tyréns i Uppsala. De senaste åren har företaget växt i regionen och efterfrågan på samhällsbyggnadskonsulter är stor. I dag ligger fokus på järnväg, bro och geoteknik. Kompetenser som specifikt eftersöks är inom miljö/markmiljö, vatten, geoteknik, gata/väg, arkitekter, landskapsarkitekter, samt bygg- och projektledare.

– Uppsala är en av de mest expansiva städerna i Sverige och det ligger strategiskt placerad i region Mitt. Redan nu ser vi stora satsningar på byggande i regionen och det kommer bara öka under de kommande åren och självklart vill vi vara på plats och vara en del av detta, säger Mikael Jonsson, affärschef mark och anläggning i region Mitt, om satsningen i Uppsala.

Tyréns har tillsammans med Henning Larsen Architects och SLA vunnit tävlingen om- och tillbyggnad av stadshuset i Uppsala.

– Tyréns har bidragit med kompetens inom konstruktion, hållbarhet, detaljplanefrågor och installation. En av de stora utmaningarna i tävlingen var just hållbarhetsfrågan och där svarade Tyréns upp bra, berättar Fredrik Mellgren, affärschef fastighet och bygg i region mitt. Hållbarhetsaspekten genomsyrar alla våra projekt på något sätt. Andra pågående projekt i uppsalatrakten är exempelvis kretsloppsparken i Brillinge, fisktrappan i Ulva kvarn och nya dubbelspåret och tunnel förbi gamla Uppsala.

För mer information var vänlig kontakta:

Mikael Jonsson, Affärschef mark & anläggning
Tyréns AB
010 452 24 72
mikael.jonsson@tyrens.se

Fredrik Mellgren, Affärschef fastighet & bygg
Tyréns AB
010 452 23 32
fredrik.mellgren@tyrens.se