Uppsala kommun först i landet med att framgångsrikt flytta bibaggar

Uppsala kommun har framgångsrikt kunnat omplacera den sällsynta bibaggen från Rosendal till Polacksbacken. Foto: Christina Borg.

I höstas valde Uppsala kommun att flytta den sällsynta skalbaggen bibagge från byggområdet i Rosendal till Polacksbacken. Detta för att ge den en chans att överleva och sprida sig. Det är första gången som en flytt av insekten har varit framgångsrik – för en vecka sedan började bibaggarna att krypa fram i sin nya hemvist.

Bibaggen är en sällsynt skalbagge om 1-1,5 centimeter, orange med en rund svart fläck på vardera täckvinge som trivs i varma solbelysta miljöer med fin sand.

Flytten från Rosendal gjordes med hjälp av en entreprenör i slutet av augusti 2016.

– Vi grävde gropar på strategiskt valda ställen i Polacksbacken och flyttade sedan stora sjok med sand där vi förväntade oss att det fanns både bibaggar och vårsidenbin som baggarna är beroende av för reproduktion, berättar Åsa Hedin, naturstrateg.

En inventering i mitten av mars visar att åtminstone bibaggarna har överlevt. Nu återstår att se om platsen är så pass bra vald och att även vårsidenbina trivs på platsen så att bibaggarna kan föröka sig och populationen kan fortleva i Polacksbacken istället för i Rosendal.

– Vi är jätteglada att vi lyckats med något som ingen annan i landet lyckats med tidigare. Nu har vi skapat goda förutsättningar för den här hotade arten att finnas kvar, säger Åsa Hedin.

Förr fanns bibaggen i naturliga sandområden, men nuförtiden påträffas den ofta i människoskapade miljöer, till exempel grustäkter, vägkanter och skjutbanor. För att bibaggen ska kunna överleva på en plats måste det finnas vårsidenbin på platsen.

Naturföretaget har gjort åtgärdsplanen och inventeringarna.

För mer information

Åsa Hedin, naturstrateg
Telefon: 018-727 47 94
E-post: asa.hedin@uppsala.se

Källa: Uppsala kommun