Home Locals - Uppsala Universitet ​David Harvey föreläser i Uppsala

​David Harvey föreläser i Uppsala

0
​David Harvey föreläser i Uppsala
Professor David Harvey, the Graduate Center of the City University of New York. Foto: CUNY.

Professor David Harvey, vid the Graduate Center of the City University of New York, som är världskänd för sin forskning om urbanitet och kapitalismens historiska och geografiska utveckling, håller en öppen föreläsning i Uppsala den 20 april.

David Harvey kommer att ge föreläsningen Visualizing Capital inom ramen för Uppsala Lecture in Housing and Urban Research.

– Det är med stor stolthet och glädje som Institutet för bostads- och urbanforskning hälsar David Harvey välkommen och vi ser fram emot en spännande föreläsning, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

David Harvey (f. 1935), är välrenommerad professor i antropologi och geografi och en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webbföreläsningar om Karl Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys huvudsakliga forskningsintresse är kapitalismens historiska och inte minst geografiska utveckling. Under 1970- och 1980-talet, med publikationer som Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982), och The Urban Experience (1989), analyserade David Harvey sambandet mellan kapitalackumulationen och den byggda miljön och hur urbaniseringsprocessen var intimt förknippad med kapitalets cirkulation.

David Harveys betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen är svår att överskatta, men han är också en stark förespråkare för rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harvey har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Tid och plats för föreläsningen
20 april kl 15.00, Rikssalen, Uppsala slott, Drottnings Christinas väg 1, Uppsala
Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.

Om David Harvey

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
Sedan 2010 arrangerar Institutet för bostads- och urbanforskning den årliga föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet. Läs mer om IBF

Vill du som journalist reservera plats på föreläsningen får du gärna mejla
elin.backstrom@uadm.uu.se

För mer information om programmet:

Roger Andersson, professor vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, roger.andersson@ibf.uu.se, 018-471 6526, 070-9521842

From 18 april: Ulrika Wahlberg, informatör vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet,
018-471 6503, 070-167 90 10, ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Källa: Uppsala Universitet