Ny utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet – Kroppslighet i Uppsalas offentliga konst

I denna utställning visas konstverk från Uppsala kommuns offentliga konstsamling som alla anknyter till temat kroppslighet. Vad är en kropp? Hur gestaltas kropp och kroppslighet i den offentliga konsten? Hur arbetar vi för att motverka fördomar, stereotyper och exkluderande normer?

Kroppen som tema kan ha flera innebörder – identitet, makt, sexualitet, smärta, glädje och bärare av symbolik och normer. Konstverken i utställningen lyfter frågeställningar kring kroppslighet i det offentliga rummet, hur vi betraktar och vem som får synas och ta plats.

Tid

Välkommen på vernissage tisdagen den 18 september kl 17.00!

Plats

Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, Kungsgatan 53, Uppsala

Utställningen pågår 18 september–8 oktober.

Offkonsten! c/o Teatergalleriet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen Uppsala kommun, Uppsala stadsteater och Kulturenheten, Region Uppsala. Här visar vi utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst – idéer, processer, exempel på kollektioner för institutioner, pedagogiskt arbete och konst ur samlingarna. I galleriet finns möjlighet att ge en fördjupad bild av både verken och konstnärerna.

På bilden ser vi ett verk av Mari Sjövall Anari. Fotograf: Annika Norell.