Inspirationskvällar för cancerpatienter och deras anhöriga

Alla patienter som har cancer, och deras anhöriga, ska känna till möjligheterna att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset i samarbete med Kultur och bildning in patienter och anhöriga till två inspirationskvällar på olika teman, 27 september och 29 november.

Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård för att underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov, där kultur kan vara en viktig del.

Höstens första tillfälle är torsdag 27 september kl. 18–20 på temat Kultur och hälsa
Plats:  Uppsala Konstmuseum, plan 4 (i Uppsala slott)
Fri entré, möjlighet att köpa fika finns.
Anmälan senast 20 september till fatane.salehi@akademiska.se, 070-611 01 23

Program 27 september kl. 18–20. Tema: Kultur och hälsa

Välkomna & inledning

Fatane Salehi, projektledare cancerrehab, Akademiska sjukhuset.

Konst

Daniel Werkmäster, chef Uppsala Konstmuseum

Processen kring konstnärlig gestaltning för Ing 100

Eva Rosengren, projektledare offentlig konst, Kulturenheten

Konsert – Claes Janson & Jansson Four

Claes Janson, Thomas Arnesen, Per V Johansson, Emil Ingmar och Håkan Jansson