Konstdygnet i Västerås 11–12 oktober: Förändring, förflyttning, förberedelse

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för utställningsarrangörer, curatorer, konstpedagoger, konstnärer och andra aktörer inom konstområdet. Konstdygnet turnerar runt mellan de fyra länen Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län och i år är det Västmanland som står värd på temat förändring, förflyttning, förberedelse.

Konstdygnets föreläsningar, seminarier och workshops rör sig mellan klimatförändringarnas miljöpåverkan och hur en enskild konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att arbeta. Men berör även förberedelser, vad vi kan lära oss av spruckna samarbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med våra konstverksamheter i ett föränderligt landskap.

Hur kan vi navigera, kommunicera, lära oss av varandra – inte minst ungas perspektiv – i en värld som ständigt rör på sig med små och stora förändringar.

Anmäl dig via denna länk senast 4 oktober!