Trygghetslarm ur funktion

Problemet är åtgärdat och trygghetslarmet fungerar igen sedan 04.02 på fredagen.

Uppsala kommun utreder orsaken till avbrottet tillsammans med leverantören. Inga rapporter har kommit in om att personer drabbats under avbrottet. Brukare med trygghetslarm kontaktas för att säkerställa att alla mår bra

Trygghetslarm finns hos äldre och personer med funktionsnedsättning som kan behöva snabb hjälp av hemtjänsten när behov uppkommer.

Abonnenter som har trygghetslarm kan ringa 018-7275170 för att komma i kontakt med jourpersonal. Vid akut och allvarligt behov av sjukvårdsinsats ska som tidigare alltid 112 ringas.