Home Locals - Region Uppsala Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa

Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa

0
Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa

Kulturenheten har beviljats Region Uppsalas folkhälsomedel för projektet Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa, under hösten 2018 och våren 2019.

I projektet har vi etablerat kontakt med kommunerna Älvkarleby och Enköping men tanken är att metoden ska kunna användas i flera olika sammanhang, platser och med olika utförare. Bakgrunden till projektet är att man idag ser hur gruppen flickor med psykisk ohälsa växer och att de traditionella metoderna inte räcker till.

Syftet med projektet är att genom dans och drama erbjuda målgruppen tonårsflickor med begynnande psykisk ohälsa (såsom nedstämdhet, huvudvärk, magont) en ingång till glädjefylld rörelse och fysisk aktivitet utan krav på prestation. Planen är att erbjuda en regelbunden gruppaktivitet på/nära deras hemort under ett antal veckor. Träffarna leds av professionella pedagoger inom dans och drama. Att vi valt dans och drama är för att de innehåller flera aspekter såväl fysisk aktivitet och rörelseglädje som möjlighet att byta roll och perspektiv, upptäcka sin egen kreativitet, hitta en annan ingång till kropp, självkänsla och självtillit. Genom att det sker i grupp erbjuds även en ny social gemenskap.

Målen är att de deltagande ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa ska förbättras, samt att fortsatt verksamhet kan etableras på orterna, genom samarbete mellan olika aktörer såsom elevhälsovård/skola, ungdomshälsa, kulturskola, studieförbund. Inspiration och förebild till projektet är bland annat Anna Dubergs forskning och verksamhet kring dans och hälsa. Anna Duberg är fysioterapeut och affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet.

Seminarium och praktisk utbildning med Anna Duberg

18/12 kl. 14-16 i Hedstrandssalen Ing 70, Akademiska sjukhuset, arrangeras ett seminarium med Anna Duberg, där hon presenterar sin forskning om dans och hälsa. Seminariet vänder sig till verksamma inom: skolhälsovården, psykiatrin, rehabilitering, fysioterapeuter, pedagoger inom dans och drama, idrottslärare, kuratorer m.fl.

25 och 26 februari 2019 planeras en tvådagars praktisk utbildning med Anna Duberg för de som ska hålla i grupperna, riktad till dans/dramapedagoger, idrottslärare, pedagoger inom hälsoäventyret, fysioterapeuter, elevhälsa m fl.

För mer information om projektet och planerade aktiviteter

kontakta Pia-Marit Ekström på e-post pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se eller tfn 018-611 62 86.