Erik Forsberg ny direktör i EIT Health Scandinavia

EIT Health Scandinavia rekryterar Erik Forsberg som ny direktör. Erik Forsberg kommer närmast från tjänsten som vd för Uppsala Bio, där han haft en viktig roll i etableringen av stadens starka Life Science-sektor.

Styrelsen för EIT Health Scandinavia rekryterar Erik Forsberg som ny verkställande direktör. Erik Forsberg tillträder tjänsten 1 mars 2019 och inleder därmed arbetet att leda EIT Healths skandinaviska organisation genom kommande expansionsfas.
– Erik Forsberg har med framgång utvecklat Uppsala Bio och varit starkt bidragande till den starka och hållbara life science-sektor Uppsala har i dag. Med Erik knyter vi viktig kompetens och erfarenhet till vår organisation och vi är mycket nöjda med att välkomna Erik Forsberg till EIT Health, säger Per Matsson, styrelseordförande i EIT Health Scandinavia.

– Jag ser fram emot att jobba med Erik Forsberg, och är övertygad om att han är helt rätt person att leda EIT Health Scandinavia till fortsatta framgångar i både Skandinavien och Europa. Jag värdesätter i synnerhet Eriks strategiska förmågor, hans stora erfarenhet av att jobba i nätverk och hans kunskaper inom innovationsområdet, styrkor som kommer väl till pass då EIT Health inom kort expanderar sin verksamhet, säger Mats Larhed, koordinator för Uppsala universitets arbete inom EIT Health.

Erik Forsberg efterträder Henrik Cyrén, som sedan september 2017 varit tillförordnad direktör. Henrik Cyrén återgår den 1 mars 2019 till sitt tidigare uppdrag som Innovation director vid EIT Healths skandinaviska kontor.
– Jag vill tacka Henrik Cyrén för hans betydelsefulla insatser för utvecklingen av EIT Health Scandinavia. Jag är också glad för att Henrik nu återupptar sitt arbete i den viktiga rollen som Innovation director för EIT Health Scandinavia, där han redan uträttat mycket värdefulla insatser för vår verksamhet, säger Mats Larhed.

EIT Health är ett europeiskt konsortium som på EU:s uppdrag skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv och aktivt åldrande. Med fokus på utbildning, innovationer och företagande initierar Uppsala universitet och ytterligare 130 partners gemensamma projekt som med utgångspunkt i internationell samverkan ska bidra till en hållbar hälso- och sjukvård.

Läs mer  EIT Health at Uppsala University
Kontakt  Mats Larhed, Uppsala universitet