Uppsala kommun har nått målet om 700 extratjänster

Vi har nått vårt mål tack vare att satsningen varit förankrad och prioriterad inom hela kommunen. Alla förvaltningar har verkat för att kunna ta emot extratjänster. Vi har också ett bra samarbete med den fackliga organisationen Kommunal och Arbetsförmedlingen. Vårt nästa mål är att tillsammans verka för att extratjänster ska leda vidare till studier eller en anställning på den öppna arbetsmarknaden, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Målet var att 700 personer skulle anställas fram till 31 december 2018 och det målet är nu nått. Det innebär att 700 personer har eller har haft extratjänst sedan januari 2016.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar och beslutar om extratjänster, men det är förvaltningarna som, via rekryteringsmässor, väljer vilka personer de tar emot.

– För att få rätt person på rätt plats är det viktigt och självklart att till exempel skolorna kunnat välja personer de vill ta emot på en extratjänst. Jag vet att det fungerat bra för de flesta och på många arbetsplatser är man tacksamma över hur de, som har extratjänster, bidrar till verksamheten, säger Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör.

Inom kommunen är det framför allt utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen som tagit emot extratjänster. Mer än hälften av personerna med en extratjänst kombinerar sin tjänst med att studera på halvtid. Det kan exempelvis vara studier i svenska.

– Extratjänster är en fantastisk möjlighet för långtidsarbetslösa eller nyanlända att få bidra med sin kompetens på en arbetsplats, samt att få ett socialt sammanhang med kollegor. Många av de som haft en extratjänst har gått vidare till andra jobb, både inom kommunen men också till andra arbetsgivare. Nu satsar vi extra resurser för att ännu fler ska komma vidare till studier eller en ordinarie anställning, säger Emelie Preinitz, chef för Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta.

Anställningarna är på ett år, men för vissa kan tjänsten förlängas med ett år till. Förhoppningen är att extratjänsten är ett först steg till en anställning inom den ordinarie arbetsmarknaden.

Mer information finns på: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/extratjanster/

Film om extratjänster i Uppsala kommun: https://youtu.be/uqHESTQjZKA

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 018-727 69 05
E-post: ulrik.warnsberg@uppsala.se

Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 018-727 86 19
E-post: lena.winterbom@uppsala.se

Emelie Preinitz, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta
Telefon: 010-487 32 60
E-post: emelie.preinitz@arbetsformedlingen.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se