Konsten att delta – utställning i Enköping

Under december och januari fylls Tingshuset i Enköping med konstverk från deltagare i projektet Konsten att delta. Under 2018 har projektet startats upp i länet i samarbete mellan Kulturenheten vid Region Uppsala och Konstnärernas riksorganisation, Uppsala län. Utställningen görs i samarbete med Enköpings kommun...

Konsten i ingång 100 på Akademiska sjukhuset

"Bodymap" av Sirous Namazi. Foto: Skaparkraft Film & Musikproduktion Ingång 100/101, den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, börjar bli färdig för inflytt. Den 1 november togs byggnaden över av Region Uppsala och en intensiv inflyttningsperiod påbörjades. De första patienterna kommer på plats i...

App-lansering på Wiks slott den 8 december

På lördag den 8 december är det dags för den årliga julmarknaden på Wiks slott med många lokala utställare av hantverk, delikatesser och julgodsaker. Under julmarknaden lanseras även ett nytt kapitel i den historiska 3D-appen Visir Uplandia som sedan tidigare har kapitel om Uppsala...

Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa

Kulturenheten har beviljats Region Uppsalas folkhälsomedel för projektet Dans och drama som hälsofrämjande insats för flickor med psykisk ohälsa, under hösten 2018 och våren 2019. I projektet har vi etablerat kontakt med kommunerna Älvkarleby och Enköping men tanken är att metoden ska kunna användas i...

Regiworkshop den 8 december med Marcus Carlsson

Välkommen på en workshop om att arbeta nära skådespelare med film- och teaterregissören Marcus Carlsson. Kursledaren Marcus Carlsson är både film- och teaterregissör. Han har en magisterexamen i filmregi från Filmhögskolan i Göteborg. Marcus senaste långfilm Kärlek & vilja fick sin premiär på Göteborg Filmfestival...

Konstdygnet i Västerås 11–12 oktober: Förändring, förflyttning, förberedelse

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för utställningsarrangörer, curatorer, konstpedagoger, konstnärer och andra aktörer inom konstområdet. Konstdygnet turnerar runt mellan de fyra länen Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län och i år är det Västmanland som står värd på temat förändring,...

Kurs i att filma och redigera 8 oktober

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig grunderna i att filma med systemkamera och redigera i Adobe Premiere. Teori och praktiska tips varvas med film- och redigeringsövningar. Kursledare är Andreas Gejke som arbetar med dokumentärfilm och beställningsfilm på...

Scenkonstdagen 24 oktober – en utbudsdag med dans, musik och teater för barn och unga

Dagen riktar sig till lärare/pedagoger med medföljande barn/elever, kultursekreterare, skapande skola-samordnare och andra intresserade. I ett flödande schema kommer det att visas utdrag från föreställningar inom dans, musik och teater. Det blir bland annat "Livet är här nu" med Jojje Wadenius och Trio X, "OBS!...

Inspirationskvällar för cancerpatienter och deras anhöriga

Alla patienter som har cancer, och deras anhöriga, ska känna till möjligheterna att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset i samarbete med Kultur och bildning in patienter och anhöriga till två inspirationskvällar på olika teman, 27...

Ny utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet – Kroppslighet i Uppsalas offentliga konst

I denna utställning visas konstverk från Uppsala kommuns offentliga konstsamling som alla anknyter till temat kroppslighet. Vad är en kropp? Hur gestaltas kropp och kroppslighet i den offentliga konsten? Hur arbetar vi för att motverka fördomar, stereotyper och exkluderande normer? Kroppen som tema kan ha...