Videoarkiv

Ritson vs Social Media

Why Social Media is a waste of time for marketers Mark Ritson, Marketing prof. B & T Australia On which planet does a tweet at the right time beat traditional, beautifully executed video ads? asks Mark Ritson, associate professor of marketing and branding expert at Melbourne Business School. ”Social media is Social media. Engagement for companies and brands is close to zero...”

Mark Ritson SprintAd-dagen

Mark Ritson gör sitt första framträdande i Sverige på SprintAd-dagen den 18 mars 2019. Budskapet är glasklart! Marknadsföring vilar på grundläggande principer som sattes redan på 50-talet. Vi måste tillbaka till situationen då strategin var till grunden för allt, istället för att fastna i det kortsiktiga förhållningssättet där vi springer vilt runt utan mål och mening. Det finns inget som heter digital marknadsföring, det finns bara marknadsföring.

Gratistidningarnas Branschdag 2018 Staffan Hulten

"Gratistidningen i ett förändrat medielandskap" Staffan Hulten berättar om lästid, attityder, bland gratistidningens läsare. Men också om hur innehållet ser ut idag och den EFFEKT annonsering ger i Gratistidningen.

Les Binet och Peter Field i Stockholm på SprintAd-dagen 2018

Les Binet och Peter Field förklarar hur marknadsföring fungerar utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Med data från 1000-tals kampanjer vet vi idag hur man bygger långsiktig lönsamhet. Vi vet hur balansen ska vara mellan det långsiktiga byggnationen av våra varumärken och det kortsiktiga aktiveringen som syftar till att skörda nu och öka säljet i närtid. Vår tids viktigaste studier redogörs under närmare två timmar och ligger idag till grund för en omsvängning på marknadsavdelningarna på världens största bolag. Ett måste för alla som arbetar med marknadsföring.

Fredrik Hallberg på SprintAd-dagen 2018

Fredrik Hallberg sätter fingret på ett flertal problem i vår bransch. En bransch där vi hellre följer trender och skyddar vårt eget anseende än att göra det som är rätt för företaget vi representerar och/eller arbetar på. Fredrik är Sveriges främsta "Contrarian", en person som vågar gå emot strömmen och arbeta för förändring och förbättring på riktigt.